Tertiaire menu

Start inhoud
Smartphone

UBR|HIS

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) van UBR|HIS houdt zich bezig met het contractmanagement rijksbrede ICT-contracten

UBR|HIS voert de inkoopfunctie (offertes, aanbestedingen, inkoopadvies, contractbeheer en contractmanagement) van de (kern)departementen AZ, BUZA, BZK, FIN, SZW en VWS uit.

Meer informatie over UBR|HIS is te vinden op de website van UBR.

ICT-contractmanagement

De categorie IWR beheert een groot aantal ICT-contracten van het Rijk met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

We vormen als strategisch contractbeheerder de intermediair tussen door het Rijk gecontracteerde leveranciers en de overheidsorganisaties die van hun diensten gebruik maken. De categorie IWR:

 • ondersteunt de (eind)gebruikers van de contracten (deelnemersondersteuning);
 • monitort de prestaties van de gecontracteerde leveranciers (leveranciersmanagement);
 • bewaakt contractuele kaders (contractmanagement);
 • is een strategisch adviseur voor zijn opdrachtgevers;
 • fungeert als escalatiepunt.

Deelnemersondersteuning

Als u gebruik maakt van een door ons beheerd staatscontract, helpen wij u om dat contract zo efficiënt mogelijk te benutten. Onze standaarddienstverlening bestaat uit:

 • een servicedesk, bereikbaar via info.hisict@rijksoverheid.nl of 070 7000 521;
 • online toegang tot alle voor uw contract relevante informatie via UBRijk.nl/his en via samenwerkingsruimten;
 • het organiseren van deelnemersbijeenkomsten.

Daarnaast leveren we ook maatwerkdiensten. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning bij het doen van offerte-aanvragen binnen een raamovereenkomst.

Leveranciers- en contractmanagement

Als leverancier- en contractmanager zien wij toe op naleving van contractuele en procedurele afspraken. Dat doen we door:

 • regelmatig formeel en informeel overleg te voeren met de gecontracteerde leveranciers;
 • de prestaties van de leveranciers meetbaar en inzichtelijk te maken, door rapportages, benchmarks en audits;
 • waar nodig te bemiddelen tussen leveranciers en gebruikers.

Strategisch advies

Door de informatie die we gedurende de looptijd van een contract verzamelen, zijn we een belangrijke adviseur voor onze opdrachtgevers. Onze analyses van hoe de contracten worden uitgenut en onze kennis van de markt vormen de basis voor vrijwel alle belangrijke strategische beslissingen die onze opdrachtgevers nemen op het gebied van inkopen en aanbesteden.

Deel deze pagina