Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Vruchtbare bijeenkomst ICT Haalbaarheidstoets EASI2016

12/5/2016

Op woensdag 11 mei hield het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk in samenwerking met Nederland ICT en de ICT vereniging een ICT Haalbaarheidstoets voor de concept aanbestedingsstrategie van EASI2016. De aanbesteding EASI2016 betreft de Rijksbrede levering van producten en optioneel de levering van aanvullende diensten op en rond de werkplek. Deze toets is geïnitieerd om de markt in een vroegtijdig stadium te betrekken en een aantal uitgangspunten in de aanbestedingsstrategie van EASI2016 te toetsen. In het bijzonder een aantal richtinggevende keuzen die hierin zijn gemaakt.

De markt was ruim vertegenwoordigd en in een sfeervolle setting wisselden zij met elkaar van gedachten over de concept aanbestedingsstrategie.

In totaal hebben 21 marktpartijen in 3 groepen met elkaar gesproken over drie hoofdvragen:

  1. Wat vindt u van de beschreven concept aanbestedingsstrategie?
  2. Wat vindt u van de beschreven marktbenadering?
  3. Wat vindt u van een aantal specifieke functioneel technische keuzen?

De uitkomsten van deze workshop vormen de basis voor een door Nederland ICT uitgewerkt rapport.

Deel deze pagina