Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Voortgang Gebruikersgroep Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk

4/1/2016

Vanuit vertegenwoordigers van de deelnemende Rijksoverheden aan het programma aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is een Gebruikersgroep opgericht. De Gebruikersgroep levert input voor de aanbestedingsstrategie en levert samen met het Programma Aanbesteding IWR het Programma's van Eisen op, en:

 • Stelt onderdelen van het beschrijvend document vast (zoals: PvE);
 • Formuleert de behoeften van de deelnemers; (in termen van PVE en in spend)
 • Levert de informatie over de gebruikersorganisatie op;
 • Informeert de stakeholders van de deelnemer;
 • Zorgt voor invulling van beoordelingsteams;
 • Informeert en betrekt vertegenwoordigde organisaties.

De Gebruikersgroep is in oktober voor het eerst bij elkaar gekomen onder leiding van Maurice Boiloie, plv. categoriemanager IWR. Vanaf 2016 neemt het ministerie van V&J in de persoon van Geert Dedden het voorzitterschap op zich. In de Gebruikersgroep zitten vertegenwoordigers van diverse Rijksonderdelen, zoals DUO, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en SSC-ICT.

Expertgroep

Indien materiedeskundigen nodig zijn voor het beantwoorden van voorgelegde vragen of om de kwaliteit van het opgeleverde werk te beoordelen stelt de Gebruikersgroep onder hun verantwoordelijkheid expertgroepen in. Per vraagstuk wordt vervolgens gekeken naar de benodigde juridische- of technische expertise. Zo wordt de beschikbare kennis binnen de Rijksoverheid maximaal ingezet, en wordt de aansluiting op de behoeftes van de Rijksoverheid veilig gesteld.

De Gebruikersgroep heeft al diverse behoeften voor expertgroep geïnventariseerd:

 1. Expertgroep Strategische Keuzes OT2017
 2. Expertgroep Strategische Keuzes EASI2016
 3. Expertgroep Inbound Verkeer
 4. Expertgroep PvE Afdrukdiensten
 5. Expertgroep Inhouse Dekking
 6. Expertgroep Rijksbrede Authenticatie (via RWO)

Deel deze pagina