Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Verbetering dienstverlening EASI2010 | Rekencentrum Hardware

7/4/2015

Binnen het contract EASI2010 | Rekencentrum Hardware hebben een tweetal wijzigingen plaatsgevonden in de dienstverlening. Het betreft een wijziging van de subcategorie 'Firewalls' binnen de Categorie Netwerken en een wijziging binnen de Categorie Servers.

Firewalls binnen de Categorie Netwerken

Deze is per 7 april 2015 vervangen door de subcategorie 'Netwerk monitoring systemen', waaronder apparatuur valt als firewalls, intrusion detection/prevention systemen en anti-malware systemen.

De in het Beschrijvend Document van de Aanbesteding EASI2010 Cluster Rekencentrum Hardware subcategorie 'Firewalls' (Tabel 3-1, pagina 12) is gewijzigd in de volgende subcategorie: 'Netwerk monitoring systemen', waarbij de volgende definitie van toepassing is: "een netwerk monitoring systeem is een apparaat dat alle vormen van netwerkverkeer controleert en waar nodig passend optreedt met als doel een onverstoorde en correcte werking van de ICT-infrastructuur. Onder netwerk monitoring systemen vallen o.a. firewalls, intrusion detection/prevention systemen en anti-malware systemen."

De definitie van 'Firewalls' blijft ongewijzigd: "Een firewall is een apparaat dat zich bevindt tussen twee of meer netwerken en bepaalt welk ingaand en uitgaand verkeer tussen deze netwerken is toegestaan. Op basis van bepaalde criteria wordt toegang tot deze netwerken al dan niet toegestaan".

Categorie Servers

Per 8 april 2015 is de eis t.a.v. de leverbaarheid van tower-model servers vervallen. Eis 4.1.1. van de Bijlage 02 Specificaties van de dienstverlening (Appendix I.a v1.1) v1.0 van de Raamovereenkomst cluster Rekencentrum Hardware wordt als volgt aangepast: Leverbaar zijn rack- en blade-modellen. Het argument hiervoor luidt, dat tower-model servers door de Deelnemers niet of nauwelijks worden besteld. Het is dan ook niet nodig deze eis te hanteren voor server Merken.

Deel deze pagina