Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Update m.b.t. inlichtingenbijeenkomsten IWR2016

31/1/2017

Deze week is, als aangekondigd in de beschrijvend documenten van de in december 2016 gepubliceerde aanbestedingen, een besluit genomen omtrent de daarin genoemde optionele  informatiebijeenkomsten. Voor IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters is gebleken dat  een dergelijke bijeenkomst niet nodig is.
Voor de aanbesteding IWR2016|LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) is gebleken dat er voldoende behoefte bestaat aan een nadere toelichting op sommige onderdelen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 februari in Den Haag. Partijen die overwegen aan te bieden en die nog toelichting wensen, dienen zich aan te melden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de op TenderNed geplaatste informatie.

Deel deze pagina