Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

UBR|HIS start met nieuwe dienst; Tenderboard ICT

26/1/2016

UBR|HIS heeft een nieuwe dienst ontwikkeld, een Tenderboard ICT. Deze Tenderboard wordt als eerste ingezet bij het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) en moet de kwaliteit van de diverse aanbestedingen van het programma borgen.

Kwaliteit is van groot belang in de verschillende aanbestedingen van het programma Aanbesteding IWR. Om de kwaliteit vanaf het begin van de aanbestedingen te borgen, toetst de Tenderboard ICT vooraf de strategische keuzes die in de individuele aanbestedingen gemaakt worden.

Taken Tenderboard

De tenderboard is een commissie van experts die advies uitbrengt over een aanbestedingsprocedure, met als doel:

  • vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen;
  • beteugelen van de risico's van ongewenste aanbestedingsuitkomsten;
  • versterken van het leervermogen van de organisatie op dit onderwerp.

Leden Tenderboard

De voorzitter van de Tenderboard is Siep Eilander, manager van Interim-management, Coaching en Gateway (UBR|ICG) en voormalig Chief Procurement Officer (CPO) van het Rijk. UBR|HIS levert de secretaris van de Tenderboard, Kim van Zundert (contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl).

De overige leden van deze Tenderboard zijn:

  • Huib van Romburgh (Juridisch adviseur EZ)
  • Perry van der Weyden (CIO Rijkswaterstaat)
  • Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid EZ)
  • Jan Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector)
  • Rachid Guernaoui (Portfoliomanager Communicatie & ICT)
  • Hans Dussel (Hoofd Concern Inkoop Gemeente Amsterdam)

De commissie van experts komt circa 5 keer per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt in februari plaats.

Vaste dienst van UBR|HIS

De Tenderboard doet zijn werk onafhankelijk en maakt om die reden geen deel uit van het programma, maar is een dienst van UBR|HIS. De Tenderboard wordt ingezet gedurende de gehele looptijd van het programma IWR. Met de aanvulling dat als de Tenderboard een succes is, deze een vaste dienst van UBR|HIS wordt.

Deel deze pagina