Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Tenderboard: Kennis en expertise gebundeld

7/7/2016

De Tenderboard is een mooi voorbeeld van een co-creatie. Op verzoek van de CIO BZK, Jan Gudde, is de Tenderboard tot stand gekomen. Het heeft verdere invulling gekregen door samenwerking tussen het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) en UBR|HIS en bundelt diverse kennis en expertise van het Rijk en de publieke sector. De Tenderboard doet zijn werk onafhankelijk en maakt om die reden geen deel uit van het programma, maar is een dienst van UBR|HIS. Het programma Aanbesteding IWR zet de Tenderboard in gedurende de gehele looptijd van het programma en fungeert daarmee als eerste pilot afnemer. Bij een succesvolle pilot neemt UBR|HIS de Tenderboard op als vaste dienst die op verschillende vlakken inzetbaar is.

De Tenderboard is sinds de oprichting meerdere keren bij elkaar gekomen. Het programma gaat een aantal complexe aanbestedingen uitvoeren waarbij het programma de kennis en expertise van de Tenderboard systematisch inzet om de kwaliteit van de aanbestedingen te vergroten. In de Tenderboard vraagt ze advies over diverse onderwerpen zoals de conceptstrategie van de aankomende aanbestedingen.

Diversiteit aan kennis en expertise

In de Tenderboard komt een diversiteit aan hoogwaardige kennis en ervaring op juridisch, inkoop- en ICT-gebied bij elkaar:

 • Siep Eilander, voorzitter (Manager UBR|ICG, CPO Nationale Politie en voormalig CPO Rijk)
 • Jan Telgen (Hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector)
 • Perry van der Weyden (CIO Rijkswaterstaat)
 • Mark Bressers (Directeur Regeldruk en ICT-beleid EZ)
 • Rachid Guernaoui (Portfoliomanager Communicatie & ICT)
 • Hans Dussel (Hoofd Concern Inkoop Gemeente Amsterdam)
 • Huib van Romburgh (Juridisch adviseur EZ, bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht Groningen, Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag)
 • Ad van de Geijn (Directeur Inkoop DMO)

UBR|HIS levert de secretaris aan de Tenderboard, in de persoon van Kim van Zundert (Senior Inkoopadviseur).

De Tenderboard is een waardevolle dienst, die UBR|HIS graag aanbiedt aan overige departementen.

Waarvoor kan men de Tenderboard inzetten?

De Tenderboard is een commissie van experts die advies uitbrengt over een aanbestedingsprocedure, met als doel:

 • vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen;
 • beteugelen van de risico's van ongewenste aanbestedingsuitkomsten;
 • versterken van het leervermogen van de organisatie op dit onderwerp.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Tenderboard? Kijk op de website van het programma Aanbesteding IWR.

Deel deze pagina