Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Stuurgroep akkoord met openbaar maken conceptversie strategiedocumenten

19/4/2016

De stuurgroep van het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk is akkoord met het openbaar maken van de conceptversie van de strategiedocumenten voor EASI2016 en OT2017 en deze voor advies voor te leggen aan de markt door middel van een marktconsultatie.

De conceptversie van de strategiedocumenten voor zowel EASI2016 als OT2017 gaat in op de strategische orientatie van EASI2016 en OT2017 en vormt daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen voor EASI2016 en OT2017 vanuit het programma Aanbesteding IWR.

Samenwerking

Het opstellen van de conceptversie van de strategiedocumenten kende een uitgebreide voorbereidingsfase, waar diverse partijen op technisch en juridisch gebied bij zijn betrokken.

De conceptversie van de strategiedocumenten zijn in samenwerking met het programma, de gebruikersgroep en diverse expertgroepen tot stand gekomen. De gebruikersgroep speelt een belangrijke rol, omdat zij de deelnemende Rijksoverheden aan de diverse aanbestedingen vertegenwoordigt. Zij vormt daarmee de schakel tussen het programma en de eigen organisatie.
Meer informatie over de gebruikersgroep.

Juridisch aspect

Op het juridisch vlak heeft het programma de expertise ingeroepen van de Landsadvocaat, Pels Rijcken. Net als veel bedrijven en organisaties maakt de Staat gebruik van een vaste, externe advocaat, die werkt volgens de regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. De landsadvocaat is niet in dienst van de Staat en geeft derhalve een onafhankelijk advies.
Meer informatie over Pels Rijcken

Borgen kwaliteit

Om de kwaliteit van de aanbestedingen vanaf het begin te borgen, is door UBR|HIS de Tenderboard ICT ingericht. De Tenderboard heeft de strategische keuzes in de conceptversie van de strategiedocumenten, die in de individuele aanbestedingen gemaakt worden, getoetst.
Meer informatie over de Tenderboard ICT.

Vervolg

Het programma heeft de input van alle betrokken partijen meegenomen in de conceptversie van de strategiedocumenten en vervolgens voorgelegd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft ingestemd met het openbaar maken van de conceptversies voor consultatie van de markt.
Meer informatie over de stuurgroep.

Door een marktconsultatie wordt de haalbaarheid van de aanbestedingsstrategie getoetst en wordt de visie van de markt betrokken bij het opstellen van de strategiedocumenten. Deze marktconsultatie wordt langs twee lijnen uitgevoerd.

Zo wordt met hulp van branchevereniging Nederland ICT in samenwerking met de vereniging COIN een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd voor EASI2016 en OT2017. Daarnaast maakt het programma de conceptversie van de strategiedocumenten openbaar op de eigen website, waar de in de aanbesteding geïnteresseerde marktpartijen op kunnen reageren.
De resultaten van de marktconsultatie worden door de stuurgroep betrokken bij het beoordelen van de keuzen die in de definitieve strategiedocumenten worden gemaakt.

Deel deze pagina