Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Strategisch ICT advies? IASA!

6/6/2013

Op donderdag 30 mei vond in 't Goude Hooft de bijeenkomst 'Strategisch ICT advies? IASA!' plaats. Er is inmiddels een jaar ervaring opgedaan met IASA voor zowel informatie- en adviesrapporten als voor strategisch advies, analyses en benchmarks. Deze bijeenkomst stond in het teken van de ervaringen die in het afgelopen jaar zijn opgedaan met IASA.

De aftrap werd verricht door Rachid Guernaoui, Portfoliomanager ICT en Communicatie en tevens opdrachtgever voor IASA2011. IASA draagt bij aan het realiseren van een aantal ambities bij de Rijksoverheid zoals een rijksbrede sturing van ICT, een reductie van aanbestedingskosten en efficiënter contractbeheer.

De rijksbrede contractmanager voor IASA, Erwin van Gorkum van HIS/SBO, heeft vervolgens de verschillende percelen toegelicht en aangegeven wanneer voor welk perceel gekozen dient te worden.

Wanneer er behoefte is aan research dan kunnen deelnemers van IASA terecht in Perceel 1 'Standaard adviesrapporten' waar Forrester de leverancier is. De researchrapporten zijn opvraagbaar in de database van Forrester en dienen ter voorbereiding van strategische besluitvorming binnen het ICT domein. Het contract biedt tevens de mogelijkheid contact te hebben met analisten.

In het eerste jaar zijn de volgende rapporten het meest opgevraagd:

 1. Build A High-Performance EA Practice
 2. Don't Move Your Apps To The Cloud
 3. The Forrest Wave: BPM Suites
 4. 2013 CIO Budget Priorities
 5. Cloud Keys An Era Of New IT Responsiveness And Efficiency
 6. Accelerate Business Change With The Right BPM Tools And Technologies
 7. Develop Business-Focused And Strategic EA Organizations
 8. Plan Strategy Around 10 Business Trends
 9. The Future of Mobile Application Development
 10. The Top Emerging Technologies To Watch: Now Through 2018

Indien er behoefte is aan maatwerkadvies dan biedt IASA twee mogelijkheden. Als er sprake is van een afgebakende vraag kan gebruik gemaakt worden van een minicompetitie (Perceel 2). Voor zogenaamde 'uurtje/factuurtje' opdrachten is er een marktplaats beschikbaar (Perceel 3).

De mantelpartijen hebben zich gepresenteerd aan de hand van korte films. Deze films hadden betrekking op hun visie op een bepaald onderwerp als Bring Your Own Device of op het resultaat van een concreet IASA project.

Voorbeelden van uitvragen die in deze minicompetitie zijn uitgezet, zijn:

 • Onderzoek alternatieven Microsoft software
 • Rijks Application Store
 • Expertadvies doelarchitectuur gesloten Rijkscloud
 • Onderzoek voor de I-infrastructuur voor de Rijksambtenaar
 • Diverse benchmarks
 • Digitaliseringstoets Omgevingswet
 • Impactanalyse Digitale archivering
 • Domeinarchitectuur Crisismanagement

In totaal zijn er in het eerste jaar 22 opdrachten verstrekt. De gemiddelde opdrachtwaarde was circa € 50.000. BZK en VenJ hebben de meeste opdrachten uitgezet.

Het uitvoeren van een minicompetitie is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Erwin heeft het uitvraagproces doorgelopen en gegeven. HIS/SBO heeft een aantal ondersteunende documenten, zoals een procesbeschrijving, een offerteaanvraagformulier en een beoordelingsformulier, voor deelnemers ter beschikking gesteld op haar website.

Binnenkort worden gerealiseerde IASA maatwerkrapporten voor alle deelnemers beschikbaar via dezelfde website. Nadere informatie volgt nog.

Om ook MKB en ZZP'ers toegang te geven tot overheidsopdrachten is in opdracht van de CPO Rijk en de CIO Rijk een IASA marktplaats ingericht. Deze marktplaats is in beheer bij het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (BZK) en heeft inmiddels een groot aantal opdrachten verwerkt. Een opdracht uitzetten bij EC Organisatie & Personeel kost € 1.000,00.

Deel deze pagina