Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Rijksoverheid sluit nieuwe raamcontracten voor netwerkdiensten

14/11/2014

De Rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met BT, KPN, en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Met het sluiten van deze raamcontracten is de Europese aanbesteding door het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) afgerond. Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. Ook doen zeven zelfstandige bestuursorganen mee. De raamcontracten hebben een looptijd van zes jaar met een doorloop tot elf jaar.

Bij de aanbesteding ON2013 heeft de Rijksoverheid ingezet op een hoge kwaliteit van dienstverlening. Ook is er vooraf een keuze gemaakt voor zoveel mogelijk standaarddiensten die afgenomen kunnen worden. Door deze standaardisatie en de bestelling van diensten in groot volume profiteren alle deelnemers van scherpere tarieven.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft vandaag samen met de drie leveranciers de aanbesteding afgerond. Daarnaast hebben de volgende ZBO's gelijke raamcontracten gesloten: AFM, CAK, CBR, CBS, NZa, Staatsbosbeheer en Zorg NL.

Rijkswaterstaat neemt als categoriemanager Dataverbindingen de zes raamcontracten van de Rijksoverheid in beheer. Deelnemers zijn alle ministeries inclusief de agentschappen en de Hoge Colleges van Staat. Uitzondering is het ministerie van Veiligheid en Justitie dat nog langlopende contracten nakomt.

Deel deze pagina