Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Rijk wil grootste ICT-partners op scherp zetten

22/2/2016

Atos, CapGemini, CGI, IBM, KPN en Ordina zijn voorlopig aangewezen als ict-partijen die vallen onder het strategisch leveranciersmanagement van het Rijk. De leveranciers behoren tot de top zes van ict-bedrijven waaraan de rijksoverheid het meeste geld besteedt. Strategisch leveranciersmanagement houdt in dat er voor hen aparte plannen worden opgesteld waardoor het Rijk meer voordeel wil halen uit hun werkzaamheden en kosten wil besparen door contracten beter op elkaar te laten aansluiten.

Naar aanleiding van de het eindrapport Tijdelijke Commissie ICT projecten ('commissie Elias') heeft het kabinet onder meer besloten om de aansturing van leveranciers te verbeteren, de kwaliteit van het geleverde zien te verhogen en de ict-kosten te reduceren door het beter organiseren van de vraag vanuit het Rijk aan de markt. Daarvoor is er het zogeheten rijksbreed strategisch leveranciersmanagement en het categoriemanagement ICT opgezet.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

Lees het volledige bericht op de website van Computable.

Meer informatie over Categoriemanagement en Strategisch leveranciersmanagement vindt u op onze website.

Deel deze pagina