Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Resultaten marktconsultatie concept aanbestedingstrategie beschikbaar

5/7/2016

Voor het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk stond de maand mei in het teken van de marktconsultatie. Zo werd met hulp van branchevereniging Nederland ICT en de ICT vereniging een ICT Haalbaarheidstoets op de concept aanbestedingsstrategie uitgevoerd. Daarnaast maakte het programma de twee concept strategiedocumenten openbaar op de eigen website, waar de in de aanbesteding geïnteresseerde marktpartijen op konden reageren. De resultaten van de eigen marktconsultatie zijn nu beschikbaar op onze website.

Resultaten ICT Haalbaarheidstoets

Op 11 en 13 mei heeft Nederland ICT in opdracht van met het programma Aanbesteding IWR twee ICT haalbaarheidstoetsen georganiseerd voor zowel de concept aanbestedingsstrategie EASI2016 als voor de concept aanbestedingsstrategie OT2017. Deze concept strategiedocumenten gaan in op de strategische oriëntatie van EASI2016 en OT2017 en vormen daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen.

Gestelde vragen

De markt was ruim vertegenwoordigd en in een sfeervolle setting wisselden zij met elkaar van gedachten over de concept aanbestedingsstrategieën, waaronder de marktbenadering en een aantal specifieke functioneel technische keuzen. Zowel de markt als het programma hechten waarde aan een goede samenwerking. Door in een vroegtijdig stadium aansluiting te zoeken wordt de visie, kennis en expertise van de markt betrokken bij het vormen van de aanbestedingsstrategie.

Voor EASI2016 werd onder andere gekeken naar de indeling van de aanbestedingen en naar een rijksbrede softwareoplossing voor aansturing van netwerkprinters en multifunctionals;

Voor OT2017 werden onder meer specifieke vragen gesteld over variaties in SIMs, zoals multi SIM, ACIM, VOLTE e.d. en over Inhouse dekking.

Rapporten ICT Haalbaarheidstoets beschikbaar

De bevindingen van de markt zijn door Nederland ICT vastgelegd in twee rapporten, die via onze website beschikbaar zijn. De rapporten zijn ook te vinden op de website van Nederland ICT.

Resultaten marktconsultatie via eigen website

Naast de ICT Haalbaarheidstoets heeft het programma een marktconsultatie uitgevoerd via de eigen website. Marktpartijen konden ook langs die weg hun reactie geven op de concept aanbestedingsstrategieën. De vragen die gesteld werden tijdens de haalbaarheidstoetsen dienden als leidraad voor de markt.

Het programma heeft de reacties verzameld en een geanonimiseerde samenvatting opgesteld voor EASI2016 en voor OT2017.

Samenvatting marktconsultatie EASI2016
Samenvatting marktconsultatie OT2017

Opvolging

Het programma spreekt haar dank en waardering uit voor de nuttige en inhoudelijk goede reacties van de markt. Deze worden meegenomen in het proces om tot een definitieve aanbestedingsstrategie te komen, die uiterlijk volgende week op onze website openbaar wordt gemaakt.

Na de strategiefase

Na de strategiefase blijft het programma de markt betrekken bij de voorbereiding van een aantal aanbestedingen, bijvoorbeeld door openbaarmaking van de concept programma's van eisen van deze aanbestedingen op onze website totdat de diverse aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd worden. Houd hiervoor onze website in de gaten of abonneer op onze nieuwsbrief.

Deel deze pagina