Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Resultaten aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2017|Inbound

22/12/2016

Op 15 december 2016 organiseerde het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) een aanvullende marktconsultatie. Deze bijeenkomst in de vorm van een workshop had betrekking op de nadere uitwerking van het prijsmodel voor de aanbestedingen van Inbound telecommunicatiediensten.

Dialoog

Tijdens de workshop werd de dialoog gevoerd met 3 marktpartijen. De basis van deze dialoog vormde een aantal sheets met stellingen, waarin een mogelijke opzet van het prijsmodel werd uitgelegd. Door het voeren van de dialoog werd duidelijk dat de verschillende partijen op een aantal vlakken van mening verschillen. Over een aantal punten werd echter door de aanwezigen overeenstemming bereikt. Voor de volledigheid zijn de sheets, welke gedeeld zijn ter voorbereiding van de workshop en de sheets die gebruikt zijn bij de workshop, inclusief de tijdens de workshop opgestelde conclusies geplaatst onder het kopje “downloads” bij Inbound.

Vervolg

Het programma Aanbesteding IWR gaat mede met de conclusies van de markt als input het prijsmodel verder uitwerken.

Deel deze pagina