Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Resultaten aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2016

2/9/2016

Op 23 augustus organiseerde het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) met ondersteuning van Nederland ICT een aanvullende marktconsultatie. Deze bijeenkomst in de vorm van een workshop had betrekking op de nadere uitwerking van het prijsmodel voor de aanbestedingen van Beeldschermen (IWR2016|B), Vaste ICT-werkplekken (IWR2016|V) en Laptops/ Accessoires/ Mobiele ICT-Werkplekken (IWR2016|LAM).

Dialoog

Tijdens de workshop werd de dialoog gevoerd met 16 marktpartijen, bestaande uit fabrikanten als resellers, afkomstig van zowel het MKB als ook grotere ondernemingen. De basis van deze dialoog vormde de vooraf op de website openbaar gemaakte sheets, waarin een mogelijke opzet van het prijsmodel werd uitgelegd, en enkele eveneens vooraf openbaar gemaakte concept onderdelen van de aanbestedingsdocumenten. Door het voeren van de dialoog werd duidelijk dat de verschillende partijen op een aantal vlakken duidelijk van mening verschillen. Over een aantal punten werd echter door de aanwezigen overeenstemming bereikt. Ter plekke zijn de volgende conclusies getrokken:

  • Ophangen aan een percentage t.o.v. een benchmarkprijs kan alleen indien de benchmarkprijs en methodiek vooraf bekend is.
  • De markt heeft tijdens de aanbestedingsfase een voorkeur om te werken met een plafondprijs voor referentieproducten boven de relatieve prijs.
  • De bedragen [redactie: plafondtarieven] zijn geschikt voor 1 jaar.
  • De markt verzoekt om een constructie voor extreme prijsschommelingen.
  • De toetsing op vereisten t.a.v. hoofdproducten geschiedt per aangeboden merk.
  • De markt verschilt van mening over de bruikbaarheid van een benchmark.
  • De markt onderschrijft de mogelijkheid om te gunnen o.b.v. onder andere plafondtarieven in euro's. Deze kunnen gedurende 1 jaar van kracht zijn.
  • Na dat jaar ziet de markt geen mogelijkheid voor een werkbare indexatie.
  • De markt zou na dat moment de marktconformiteit enkel willen baseren op de marktwerking tussen drie opdrachtnemers.

Vervolg

Het programma Aanbesteding IWR gaat mede met de weergegeven conclusies van de markt als input het prijsmodel verder uitwerken.

Deel deze pagina