Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Regeling Thuiskopie heffing

21/1/2013

Vanaf begin dit jaar is een nieuwe regeling van kracht waarmee makers en artiesten worden gecompenseerd voor kopieën die van hun werk worden gemaakt. De regeling is pas eind vorig jaar bekrachtigd en dat heeft er toe geleid dat de invoering niet op alle punten vlekkeloos verloopt. HIS/SBO is in gesprek met leveranciers en de Stichting Thuiskopie om alle consequenties van de nieuwe regeling in beeld te krijgen, en neemt daar waar nodig actie om zoveel mogelijk duidelijkheid over de regeling en eenvoud in de werking van de regeling te creëren. Deze gesprekken hebben op dit moment geleid tot de volgende conclusies en acties:

  1. De heffing op smartphones dient in alle gevallen door de deelnemers te worden betaald, ongeacht of de smartphone zakelijk of privé wordt gebruikt. BTC Teleconsult, de leverancier onder het contract OT2010 End User Devices, dient deze heffing daarom bij de deelnemers in rekening te brengen.
  2. De overheid wordt door de Stichting Thuiskopie gezien als professioneel gebruiker voor de overige apparatuur waar de regeling betrekking op heeft, en hoeft daarom voor deze apparatuur geen heffing af te dragen. Op basis van deze vrijstelling kunnen overheidsinstanties door de leverancier in rekening gebrachte heffingen bij de Stichting Thuiskopie terugvorderen, of kan bij de leveranciers van de bedoelde apparatuur worden verzocht om heffingsvrije doorlevering.

HIS/SBO is op dit moment bezig om voor de deelnemers aan de overeenkomsten van OT2010 | EUD, EASI2010 | Werkplekken en EASI2010 | Accessoires een heffingsvrije doorlevering tot stand te brengen. Hiervoor moeten eerst alle deelnemers als zakelijke gebruikers worden geregistreerd bij de Stichting Thuiskopie, en moeten ook de leveranciers zich bij deze Stichting registreren. Om te voorkomen dat alle deelnemers dit individueel moeten doen, zijn wij bezig dit in één keer voor alle deelnemers te regelen. Hier is echter nog wel enige afstemming met leveranciers en de Stichting Thuiskopie voor nodig. Tot alles goed in de systemen van de Stichting Thuiskopie is ingevoerd, kunnen onze leveranciers niet anders dan ook op alle overige apparatuur de heffing in rekening te brengen. U kunt deze betaalde heffingen dan in een later stadium bij de Stichting Thuiskopie terugvorderen. Op de site van de Stichting Thuiskopie treft u de verschillende heffingstarieven aan.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd en zullen u op de hoogte houden van vorderingen en ontwikkelingen op dit gebied.

Deel deze pagina