Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Programma Aanbesteding IWR publiceert programmaplan

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) stelt het definitieve programmaplan zoals goedgekeurd door de Stuurgroep ter beschikking op de website.

In het programmaplan worden de opdracht, visie en doelstellingen van het programma Aanbesteding IWR meer concreet beschreven, evenals de governance en de borging van kwaliteit en integriteit. Dit document vormt vervolgens de basis voor de ontwikkeling van de twee projectinitiatiedocumenten (PID's) voor EASI2016 en OT2017, de aanbestedingsstrategie per project en voor de faseplannen van de individuele aanbestedingen.

Bekijk het programmaplan Aanbesteding IWR.

Deel deze pagina