Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Programma Aanbesteding IWR betrekt de markt bij opstellen strategiedocumenten

19/4/2016

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk heeft voor zowel het project EASI2016 als OT2017 een conceptversie van de strategiedocumenten opgesteld. De conceptversie van de strategiedocumenten gaat in op de strategische oriëntatie van EASI2016 en OT2017 en vormt daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen voor EASI2016 en OT2017 vanuit het programma Aanbesteding IWR.

Om de haalbaarheid van de aanbestedingsstrategie te toetsen zoekt het programma aansluiting met de markt. In overleg met de markt wil het programma bekijken hoe en in welk tempo de marktontwikkelingen (innovaties) in de aanbestedingen gebracht kunnen worden. Het programma hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de markt. Niet alleen omdat een goede relatie bijdraagt aan het doen slagen van de ambities, maar ook omdat de rijksoverheid een voorbeeldfunctie heeft. Door een marktconsultatie wordt de visie, kennis en expertise van de markt betrokken bij het opstellen van de strategiedocumenten. Deze marktconsultatie wordt langs twee lijnen uitgevoerd.

Zo wordt met hulp van branchevereniging Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets uitgevoerd. Daarnaast maakt het programma de twee (concept) strategiedocumenten openbaar op de eigen website, waar de in de aanbesteding geïnteresseerde marktpartijen op kunnen reageren.

ICT Haalbaarheidstoets

Op 11 en 13 mei 2016 organiseert Nederland ICT een bijeenkomst voor de uitvoering van de haalbaarheidstoets. De ICT Haalbaarheidstoets is een product van Nederland ICT om de kwaliteit van ICT-projecten bij overheidsorganisaties te verbeteren door in een vroegtijdig stadium de markt te betrekken bij het plan. Het kerninstrument van de toets is een workshop, waarin Nederland ICT een afvaardiging van de markt uitnodigt en een aantal vragen voorlegt.

Het programma Aanbesteding IWR heeft samen met Nederland ICT een aantal vragen opgesteld over de concept strategieplannen voor EASI2016 en OT2017, waar de uitgenodigde marktpartijen zich tijdens de workshop over buigen. De uitkomsten van deze workshop vormen de basis voor een door Nederland ICT uitgewerkte haalbaarheidstoets.

Deze toets levert in een vroegtijdig stadium – voordat sprake is van een mogelijke aanbesteding – een rapportage op met een advies van de markt over de haalbaarheid van de aanbestedingsstrategie en de manier waarop de aanbestedingen van ICT Werkomgeving Rijk tot een succes kan leiden.

Het eindresultaat wordt gepubliceerd op de websites van het programma Aanbesteding IWR en van Nederland ICT. Een verslag met algemene conclusies wordt op een later moment openbaar gemaakt op onze website en op TenderNed.

Na strategiefase

Na de strategiefase blijft het programma de markt betrekken bij de voorbereiding van de aanbestedingen door openbaarmaking van bijvoorbeeld de programma's van eisen op onze website totdat de diverse aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd worden. Houd hiervoor de website in de gaten.

Deel deze pagina