Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

OT2010 VoIP-Centrales is een goed voorbeeld van een geslaagd ICT project door samenwerking en kennisdeling’

1/12/2014

Op donderdag 20 november 2014 heeft HIS/ICT een Mini Symposium VoIP-Centrales georganiseerd in het Novotel te Den Haag Centrum:

'Professionalisering van uw communicatieomgeving binnen de Rijksoverheid'

Aan de hand van het Rijksbrede Staatscontract VoIP-Centrales zijn de aanwezigen deze dag niet alleen meegenomen in de wereld van communicatie en telefonie kwam ook de samenwerking tussen deelnemers aan het contract, de leverancier, fabrikant en de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) aan bod.

Een goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor succes. Gezien de de uitzending van Zembla en het onderzoeksrapport van de Commissie-Elias staan ICT projecten bij de overheid in de aandacht. OT2010 VoIP-Centrales is een goed voorbeeld van een geslaagd ICT project door genoemde samenwerking en kennisdeling.

Jeroen Been, Manager Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) zoomde in op de HIS als organisatie, het fenomeeen categoriemanagement alsmede de actualiteiten zoals de uitzending Zembla en de commissie Elias. Peter Bakker, Directeur Telecom Enterprise (Detron), ging in op bovengenoemde samenwerking alsmede de lessons learned die opdrachtnemer heeft opgedaan in dergelijke grote projecten. Vervolgens presenteerde, de uit Wales overgevlogen Sarah Morgan, Directeur Product Line Management (Mitel), de nieuwe roadmap van Mitel. De middag werd enthousiast afgesloten met een blik op de toekomst met betrekking tot telefonie door de oprichter/eigenaar van Telecom Paper, Ed Achterberg.

U kunt de presentaties van deze middag opvragen bij info.hisict@rijksoverheid.nl.

Deel deze pagina