Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Opvolging IASA2011 Perceel 2

11/12/2015

UBR|HIS is bezig een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor resultaatverplicht maatwerk strategisch ICT advies ter opvolging van IASA2011 perceel 2. Het huidige contract loopt tot en met mei 2016. Het streven is om deze overeenkomst per juni 2016 gerealiseerd te hebben. De scope is minimaal gelijk aan die van IASA2011 perceel 2, maar kan eventueel in overleg worden aangepast. Aanpassingen moeten door de stuurgroep worden geaccordeerd.

Op korte termijn wordt er een Project Initiatie Document (PID) opgesteld, die ter review aan geïnteresseerde potentiële) deelnemers wordt voorgelegd. Na het vaststellen van het PID door de stuurgroep wordt een officiële uitnodiging verzonden voor deelname aan de overeenkomst. Dit vindt plaats middels een mandatering.

Vragen met betrekking tot dit project kunnen worden gesteld aan iasa2016@rijksoverheid.nl, of er kan contact worden opgenomen met de projectleider, Olaf Estoppeij of contractmanager, Hans de Gooijer.

Deel deze pagina