Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Nieuwe Rijks Beveiligingsambtenaar

2/12/2014

Per 1 december is Marcel Hoogendonk Rijks Beveiligingsambtenaar. De Rijks Beveiligingsambtenaar (BVA), in dienst bij het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is verantwoordelijk voor de borging van het integrale beveiligingsbeleid van de departementen. Hij adviseert hierover gevraagd en ongevraagd, aan de Directeur Generaal van OBR en aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk. De Rijks BVA is tevens voorzitter van het Integraal Beveiligingsberaad Rijk (IBR).

Marcel Hoogendonk is een ervaren manager met brede kennis van het werkterrein van de beveiliging en van de politiek bestuurlijke context van de Rijksdienst.
Op dit moment is hij werkzaam als kwartiermaker Staf bij de Belastingdienst, waar een netwerkstaf wordt ingericht als schakel tussen het management en de FIOD.
Daarvoor werkte hij onder meer als MT-lid van de unit Risicobeheersing van de Douane Rotterdam en als hoofd van de Businessunit Veiligheidsonderzoeken van de AIVD aan de realisatie van de veiligheidsonderzoeken in Nederland en de Cariben.

Marcel studeerde Nederlands Recht en Bedrijfskunde, en deed een opleiding Verandermanagement bij het SIOO.

Deel deze pagina