Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Marktconsultatie IWR2018 van start

25/10/2017

Aanleiding daarvoor is het aflopen van de bestaande OT2010 contracten. Voor IWR2018 is een conceptversie van het strategiedocument opgesteld (voor Vaste Telefonie en |VoIP-centrales gezamenlijk) dat ingaat op de aanbestedingsstrategie.

Het programma hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de markt

Niet alleen omdat een goede relatie bijdraagt aan het doen slagen van de ambities, maar ook omdat de rijksoverheid een voorbeeldfunctie heeft. Door een marktconsultatie wordt de visie, kennis en expertise van de markt betrokken bij het opstellen van het strategiedocument. De marktconsultatie heeft tot doel de opdrachtgever feedback van de marktpartijen te geven op de aanbestedingsstrategie als geheel en een aantal richtinggevende keuzen in het bijzonder. Deze marktconsultatie voeren wij uit door het strategiedocument openbaar te maken, zodat de in de aanbesteding geïnteresseerde marktpartijen er op kunnen reageren.

Reageren op het concept strategiedocument IWR2018 kan tot 6 november 2017 via TenderNed

Wij maken het concept strategiedocument voor iedere aanbesteding apart openbaar op TenderNed (zoek op trefwoord: IWR2018). Geanonimiseerde reacties worden door het programma niet in behandeling genomen.

Meer informatie over het programma Aanbesteding IWR

Meer informatie over zowel de categorie als het programma is te vinden op UBRijk.nl.

Deel deze pagina