Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Leased lines migratie: waar staan we?

3/12/2015

Het project is opgestart om de leased lines voor OT2010 mobiele diensten van nieuwe infrastructuur te voorzien omdat KPN heeft aangegeven deze dienst uit te faseren. Zie het bericht "Leased lines migratie - Update" van 16 februari 2015.

Verbindingen

Onder OT2010 | Mobiele Communicatiediensten worden deze verbindingen gebruikt voor:

  • Koppeling ten behoeve van PBX-GSM-netwerk: Corporate
  • NetKoppeling ten behoeve van Campusdekking Voorzieningen: Klant Specifieke Dekking (KSD)
  • Koppeling ten behoeve van APN koppeling (Mobiele data): Corporate Access

Uitgangspunten

Onder het project 'Leased lines migratie' zijn OT2010-deelnemers gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur met als uitgangspunt:

  • de migratie vindt zonder aanvullende investeringen resp. kosten plaats voor de infrastructuur/verbinding;
  • de infrastructuur/verbinding van de deelnemers is 1:1 gemigreerd.

N.B.: Per dienst wordt een aparte infrastructuur aangelegd. De diensten worden dus niet over één verbinding gecombineerd.

Schema

Het aantal uitgevoerde migraties ligt goed op schema. Een beperkt aantal migraties moet nog worden opgestart (voor Corporate Net nog 15% (van de 81), voor KSD nog 30% (van de 35)). De migraties van Corporate Access (2) zijn afgerond. In het algemeen zijn de nog op te starten projecten complexer van aard, maar gaat het ook om locaties waar vooral glasvezel noodzakelijk is (dan wel migratie van meer dan 2 verbindingen).

Resterende migraties

De benodigde glascontracten worden niet centraal geregeld via HIS/ICT, maar afgesloten tussen de betrokken deelnemer en Vodafone omdat het hier om klantspecifieke wensen gaat. Het is essentieel om de nog resterende migraties snel op te starten, waarbij:

  1. met Vodafone (via accountmanager) wordt geschakeld,
  2. contactpersonen worden aangesteld, en
  3. het besluitvormingsproces rond de aanleg van glasvezel bij de betrokken deelnemers wordt geoptimaliseerd.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zorgt er voor dat het migratie proces voor de deadline van 1 maart 2016 tot een goed einde wordt gebracht.

Deel deze pagina