Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Leased lines migratie - Update

16/2/2015

KPN is inmiddels gestopt met het leveren van 2 Mb-verbindingen. Onder OT2010-Mobiele communicatiediensten worden deze verbindingen gebruikt voor:

  • Koppeling ten behoeve van PBX-GSM-netwerk;
  • Koppeling ten behoeve van Campusdekking Voorzieningen;
  • Koppeling ten behoeve van APN koppeling (Mobiele data).

De afgelopen maanden zijn OT2010-deelnemers onder het project 'Leased lines migratie' gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur. Het uitgangspunt is hierbij, dat de migratie zonder aanvullende investeringen of kosten voor de OT2010 deelnemers zal plaatsvinden voor de infrastructuur/verbinding. De infrastructuur/verbinding van de klanten werd daarom ook 1:1 gemigreerd.

Een groot aantal OT2010-klanten neemt echter op 1 locatie meerdere diensten af en/of heeft veel bandbreedte nodig. Om ook deze migraties succesvol te laten verlopen, zijn aanvullende uitgangspunten vastgesteld:

  1. Geen combinatie van diensten over één access. Corporate Net en Klant Specifieke Dekking worden apart gemigreerd. Alhoewel het technisch mogelijk is om diensten te combineren wordt omwille van contractuele afspraken maar ook in het kader van beschikbaarheid hiervan afgezien.
  2. Tot en met 2 x 2 Mbps voor Corporate Net/Klant Specifieke Dekking wordt Ethernet over Koper aangelegd. De prijs per maand voor de dienst blijft in deze situatie ongewijzigd. De eenmalige kosten voor de aanleg van de verbinding zijn voor Vodafone.
  3. Indien meer dan 2 verbindingen voor de dienst worden afgenomen wordt in principe naar een glasvezelverbinding gemigreerd. Hierbij wordt voorkomen dat problemen optreden met voldoende capaciteit van Ethernet over Koper. Tevens kan makkelijker aan de vraag naar eventuele capaciteitsuitbreiding worden voldaan.
    De eenmalige kosten voor het aanleggen van de glasverbinding zijn voor deelnemers op offerte basis. Ook in deze situatie blijft de prijs per maand voor de dienst gelijk.

Bij vragen over deze migratie graag met uw accountmanager van Vodafone contact opnemen.

Deel deze pagina