Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Kick-off OT2010 | VoIP-Centrales: Verslag

9/7/2012

Op donderdag 31 mei 2012 organiseerde SBO-ICM een kick-off voor overheidsorganisaties die gebruik maken van het contract VoIP-Centrales.

Manager van SBO-ICM, Judith van Bemmel, opent de bijeenkomst en geeft een korte introductie van SBO-ICM en haar speerpunten. SBO-ICM streeft naar efficiëntere ICT, door middel van onder andere webshops en extranetten.

Een groot voordeel van het takenpakket van SBO-ICM is dat zij bij wanprestaties van de leverancier niet achteraf hierover in gesprek gaat. Zij gaat tussentijds al in gesprek om de problemen aan te kaarten en op te lossen.

Het contract

Na de introductie bespreekt Robert Gieben het contract op een meer inhoudelijk vlak. Robert beheert het contract OT2010 | VoIP-Centrales bij SBO-ICM.

In het begin is er nog geworsteld met de naamgeving van de het aanbesteding. De naam lijkt namelijk te suggereren dat de scope zich beperkt tot de verwerking van spraakverkeer, terwijl dit slechts een beperkt deel omvat van de totale functionaliteit.

Tijdens de aanbesteding is gewogen op prijs en kwaliteit. De kwaliteit kwam tot uiting door de vele wensen en eisen die gesteld zijn aan de functionaliteit. Op 29 maart is het contract getekend met Detron. De oplossing van Detron is gebaseerd op het Mitel platform. Op 4 april is tevens een schaduwovereenkomst getekend met KPN. Deze schaduwovereenkomst zou de plaats in kunnen nemen van de overeenkomst met Detron als Detron niet succesvol een Proof of Delivery (PoD) zou afronden. Deze PoD is inmiddels echter succesvol afgerond, zodat de schaduwovereenkomst is ontbonden.

Robert legt vervolgens uit dat het document 'tarieflijst' (appendix II) meerdere werkbladen bevat. Er is het werkblad 'tarieflijst' met daarin alle referentie-onafhankelijk producten en diensten, meerdere werkbladen met referentieconfiguraties en een werkblad 'productgroepen' met daarin per opgegeven productgroep een kortingspercentage.

Er is bij de aanbesteding tevens gevraagd om aanlevering van een volledige prijslijst met alle producten en diensten die binnen de scope van de aanbesteding vallen. Deze prijslijst wordt periodiek opnieuw aangeleverd. Op de prijslijst zijn de hiervoor genoemde kortingspercentages op productgroepen van toepassing.

Het contract is afgesloten voor een termijn van 2 jaar met de mogelijkheid 6 keer te verlengen met een totaal van 6 jaar. Na de eerste termijn van 2 jaar bestaat de mogelijkheid de marktconformiteit te toetsen. De deelnemers worden betrokken bij deze toetsing.

De gebruikersfunctionaliteit is opgenomen in de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Er zijn licenties afgegeven voor basisfunctionaliteiten, welke als eerste worden aangeschaft. Vervolgens kunnen er licenties aangevraagd worden voor uitbreidingen.

Bestellingen

De wijze van bestellen van het contract OT2010|VoIP-Centrales wijkt af van andere contracten onder OT2010. Bestellingen onder VoIP-Centrales zijn meer in de vorm van een project. Detron kan ondersteuning bieden voor de verschillende fasen tijdens het besteltraject. Deze ondersteuning is niet verplicht. De deelnemer heeft de mogelijkheid veel zelf op te pakken. Detron levert wel een template ontwerpdocumenten aan, waar de deelnemer gebruik van kan maken. Na het invullen van deze templates, wordt de bestelling gedaan. Deze templates worden binnenkort beschikbaar gesteld.

Rapportages en Service levels

Er zijn uitgebreide rapportages beschikbaar. Een road map wordt bijvoorbeeld periodiek aangeleverd. In de SLA rapportage zijn alle onderdelen opgenomen die betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Als de geleverde kwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen, kunnen er consequenties aan verbonden zijn. Dit ligt echter aan het soort incident en de frequentie. In andere woorden: er is een zekere mate van coulance, maar niet als het gaat om de beschikbaarheid van het systeem.

Detron

De Business Unit Manager van Detron, Adrie Waterman, stelt Detron voor aan de aanwezige deelnemers. Detron Telecom Solutions is onderdeel van de Detron ICT & Telecom Groep. Detron fungeert als tussenschakel tussen de deelnemer en de leverancier. Zij hebben de VoIP-Centrales aangeboden via een Mitel platform.

Detron heeft een standaard project aanpak en gebruikt Topdesk voor het extranet. Het is ook mogelijk rapportages via het extranet te downloaden.

Mitel

Gijs Borsboom, Sales Director Northern Europe, geeft vervolgens een korte introductie van Mitel. Mitel heeft ook deelgenomen aan het contract OT2006|Centrales en is derhalve geen onbekende. Mitel is een fabrikant en verantwoordelijk voor de techniek van OT2010 | VoIP-Centrales.

Deel deze pagina