Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Kick-off OT2010 | Vaste Telefonie: verslag

9/7/2012

Op donderdag 31 mei 2012 organiseerde SBO-ICM een kick-off voor overheidsorganisaties die gebruik maken van het contract Vaste Telefonie.

Manager van SBO-ICM, Judith van Bemmel, opent de bijeenkomst en geeft een korte introductie van SBO-ICM en haar speerpunten. SBO-ICM streeft naar efficiëntere dienstverlening, door middel van onder andere webshops en extranetten.

Een groot voordeel van het takenpakket van SBO-ICM is dat zij bij wanprestaties van de leverancier niet achteraf hierover in gesprek gaat. Zij gaat tussentijds al in gesprek om de problemen aan te kaarten en op te lossen.

Het contract

Na de introductie bespreekt Tom van de Kruys het contract inhoudelijk. Tom beheert het contract OT2010|Vaste Telefonie bij SBO-ICM.

Tijdens de aanbesteding is gewogen op prijs en kwaliteit. Omdat Vaste Telefonie een algemene, standaard dienstverlening betreft is er voor een groot deel (70%) op prijs gegund. Er zijn met name veel eisen gesteld en een beperkt aantal wensen. Op 24 april is het contract met Tele2 getekend.

Tom legt vervolgens uit dat er in het contract verschillende tools zijn ingebouwd om de marktconformiteit op te bewaken.

De initiële looptijd van het contract is 3 jaar en 6 maanden. De Staat heeft de mogelijkheid 3 keer te verlengen deze verlengingen gezamenlijk mogen maximaal 3 jaar bedragen tevens mag de Staat de verlenging met 6 maanden verlengen ten behoeve van de overgang naar een andere dienstverlener.

Dienstverleningsverbetering

Tom legt de procedure rond de dienstverleningsverbetering (DVV) uit. Als een deelnemer of de leverancier een dienst wil toevoegen aan de PDC dan kan dit middels een DVV aanvraag. Deze aanvraag wordt ter beoordeling aan het SBO-ICM voorgelegd. Deze controleert of de aanvraag past binnen de scope van de aanbesteding en vervolgens of de aanvraag marktconform is.

Extranet

Alle relevante informatie voor de deelnemers kunnen zij vinden op het extranet van Tele2. Vanuit hier kan men onder anderen inzicht krijgen in de rapportages en bestellingen plaatsen.

Migratie

In het tweede deel van de middag bespreekt Bram Roskam de migratie periode. Allereerst legt Bram uit dat er een Masterplan migratie is opgesteld door het SBO-ICM en Tele2, waarin het Plan van Aanpak tijdens de migratie is beschreven. Daarna legt Bram uit dat alle individuele deelnemers een eigen migratieplan samen met Tele2 moeten opstellen. Onderdelen van dit plan zijn:

 • Planning
 • Projectorganisatie en verantwoordelijkheden
 • Projectbeschrijving
 • Kwaliteit
 • Risicomanagement
 • Bijlagen
  - Testplan
  - Communicatieplan
  - Accountformulier

Tele2

Tele2 stelt zich voor aan de aanwezigen. Tele2 bespreekt het Plan van Aanpak en de benodigde documenten vanuit de deelnemers voor de migratie.

Deel deze pagina