Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Kick-off EASI2010 | Afdrukdiensten: verslag

29/5/2012

Op dinsdag 15 mei 2012 organiseerde SBO-ICM een kick-off voor overheidsorganisaties die gebruik maken van het contract Afdrukdiensten.

Erwin van Gorkum, contractmanager SBO-ICM, opent de bijeenkomst en geeft een korte toelichting op het doel van de kick-off. Deze bijeenkomst is georganiseerd om de deelnemers te informeren over de inhoud van de overeenkomst, de migraties en wat hiervoor nodig is. Ook stelt Xerox, de geselecteerde leverancier van het perceel Afdrukdiensten zich voor.

Aanbesteding

De aanbesteding EASI2010, perceel Afdrukdiensten is gewonnen door Xerox. Op 25 april werd al gegund aan Xerox, omdat er geen bezwaren waren aangetekend door de verliezende partijen.

Het cluster Afdrukdiensten heeft verschillende ambities, welke Rob van der Voort, projectmanager EASI2010, toelicht.

Enkele gerealiseerde ambities:

  • Flexibele contractduur
  • Betere inkoopvoorwaarden, door vraagbundeling van een groot aantal deelnemers.
  • Lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
  • Diensten meenemen in de aanbesteding. Door deze keuze, kan een departement er voor kiezen om aanvullende dienstverlening in te huren of het zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld papier bijvullen kan door Xerox worden gedaan (let op: Xerox doet geen inkoop van papier).

Xerox

Na de pauze introduceert Rob Muller, Program Principal, zich namens Xerox aan de deelnemers.

Rob legt het proces uit dat doorlopen moet worden voor een migratie. De inventarisatie van de machines en de behoeftestelling voor de migratie doen de deelnemers zelf. Xerox kan als speciale dienst assisteren bij de inventarisatie.

Onderdeel van de migratie is tevens het vastleggen van afspraken tussen de deelnemer en Xerox in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Om de deelnemers te helpen, komt Xerox met een 'bestellijstje' waarop eventuele extra diensten kunnen worden aangeven.

Het is belangrijk dat de deelnemer gedurende het gehele migratietraject op elk moment de benodigde kennis en kunde beschikbaar kan stellen vanuit de eigen organisatie. Rob geeft aan welke kennis en kunde in welke fase van het migratietraject benodigd is vanuit de organisatie van de deelnemer.

Door middel van dienstverleningsverbetering (DVV) kunnen producten en diensten toegevoegd worden aan de overeenkomst. Dit DVV proces kan zowel geïnitieerd worden door Xerox als door SBO-ICM. SBO-ICM zal deze procedure starten als bij meerdere deelnemers dezelfde wens leeft om de dienstverlening te verbeteren. Indien een dergelijke wens bij slechts een deelnemer leeft, is er sprake van een speciale dienst/product.

Migratie

Henk Feunekes is de centrale migratiecoördinator voor het cluster afdrukdiensten. Opdrachtgever hiervoor is TBGI. Deze rol is belegd bij SBO-ICM. Hij bespreekt de acceptatie en testfase.

Afsluiting

Erwin van Gorkum bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Het is goed om te zien dat er veel mensen aanwezig waren en dat er veel vragen werden gesteld door de deelnemers. Voor de aanwezigen ligt er foldermateriaal van Xerox klaar en ontvangt iedereen een USB-stick met contract-, en achtergrondinformatie.
Er is ook een brochure, Contractsamenvatting EASI2010 Afdrukdiensten, beschikbaar. In deze brochure wordt de overeenkomst kort besproken en de belangrijkste punten aangestipt.

In september is er een deelnemersbijeenkomst voor het cluster afdrukdiensten.

Deel deze pagina