Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Jaarlijkse tariefaanpassing vastgesteld

2/10/2009

Op 1 oktober 2009 zijn de PDC's van OT2006-Vaste Data bijgewerkt. Een reeks tarieven van zowel KPN als BT is door de NOK-gunningen van 2009 fors verlaagd. In enkele gevallen zijn de tarieven tot 40% verlaagd. SBO-ICM heeft aan de betreffende deelnemers de nieuwe PDC('s) toegestuurd, zij hebben namelijk vanaf 1 januari 2010 recht op deze lagere tarieven. Wij verzoeken de Deelnemers vanaf 1 januari 2010 de facturen hierop te controleren.

Uitgebreide toelichting 'Jaarlijkse tariefaanpassing':

Elk jaar worden de tarieven in de Raamovereenkomst opnieuw door SBO-ICM vastgesteld. Het gaat hier om de tariefcategorieën II tot en met V. De jaarlijkse tariefvaststelling heeft geen invloed op het aansluittarief (tariefcategorie I).

Voor de jaarlijkse tariefvaststelling heeft SBO-ICM gebruik gemaakt van twee bronnen:

  • Aanbieders hebben vóór 1 oktober 2009 tariefwijzigingen doorgegeven aan SBO-ICM;
  • Afgesloten Nadere Overeenkomsten van de afgelopen 12 maanden.

SBO-ICM heeft op basis van deze informatiebronnen, per dienst op peildatum 1 oktober 2009 de laagste tarieven vastgesteld. Dit worden de nieuwe tarieven op het niveau van de Raamovereenkomst . De nieuwe (lagere) tarieven gaan gelden voor alle afgesloten Nadere Overeenkomsten vanaf 1 januari 2010.

Alle deelnemers met een NOK hebben de nieuwe tarieven ontvangen zodat ze nieuwe facturen kunnen controleren.

Heeft u wel een NOK afgesloten in de afgelopen jaren, maar niet de aangepaste PDC van SBO-ICM ontvangen? Neem dan contact met ons op. Tel: (088) 426 04 26 of stuur een e-mail naar info.hisict@rijksoverheid.nl.

Deel deze pagina