Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Jaarlijkse tariefaanpassing

20/1/2009

Elk jaar worden de tarieven in de Raamovereenkomst opnieuw door SBO-ICM vastgesteld. Het gaat hier om de tariefcategorieën II tot en met V. De jaarlijkse tariefvaststelling heeft geen invloed op het aansluittarief (tariefcategorie I).

Voor de jaarlijkse tariefvaststelling heeft SBO-ICM gebruik gemaakt van twee bronnen:

  1. Aanbieders hebben vóór 1 oktober 2008 tariefwijzigingen doorgegeven aan SBO-ICM
  2. Afgesloten Nadere Overeenkomsten van de afgelopen 12 maanden.

SBO-ICM heeft op basis van deze informatiebronnen, per dienst op peildatum 1 oktober 2008 de laagste tarieven vastgesteld. Dit worden de nieuwe tarieven op het niveau van de Raamovereenkomst . De nieuwe (lagere) tarieven gaan gelden voor alle afgesloten Nadere Overeenkomsten vanaf 1 januari 2009.

Alle deelnemers met een NOK hebben de nieuwe tarieven ontvangen zodat ze nieuwe facturen kunnen controleren.

Heeft u wel een NOK afgesloten in 2008, maar niet de aangepaste PDC van SBO-ICM ontvangen? Neem dan contact met ons op per 070-3797900 of stuur ons een e-mail naar info.hisict@rijksoverheid.nl.

Deel deze pagina