Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

IWR2016|MFP-faciliteiten en IWR2016|Netwerkprinters samengevoegd

5/12/2016

MFP-faciliteiten en Netwerkprinters worden gezamenlijk aanbesteed onder de nieuwe naam IWR2016|MFP-faciliteiten en Netwerkprinters.

Bij aanvang van het programma Aanbesteding IWR was, op basis van de bij aanvang bekende informatie, besloten om netwerkprinters in een aparte aanbesteding op de markt te zetten, naast de aanbesteding van MFP-faciliteiten. In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met de gebruikersgroep en de expertgroepen over het onderhavige onderwerp. Uit dit overleg is gebleken dat de behoefte aan netwerkprinters veel lager is dan aanvankelijk werd verwacht en dat deze trend zich verder doorzet in de komende jaren.

Gelet op het geringe volume in relatie tot de inspanning en kosten voor de marktpartijen in verband met de inschrijving, heeft het programma Aanbesteding IWR er voor gekozen om dezelfde aanbestedingsstrategie als bij EASI2010 te volgen.

Het fleet management ten behoeve van de netwerkprinters en het gebruik van het PSM platform voor netwerkprinters zou in de aanvankelijke opzet al onderdeel uitmaken van de aanbesteding IWR2016|MFP-faciliteiten. Door de netwerkprinters onderdeel te laten zijn van de aanbesteding IWR2016|MFP-faciliteiten en Netwerkprinters wordt bovendien een betere sturing op de integrale werking tussen de netwerkprinters en de PSM-software bereikt.

Deel deze pagina