Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

In gesprek met Sylvia Bronmans & Wijnand Lodder

30/5/2016

Het Programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) zit midden in de strategiefase en heeft voor zowel het project EASI2016 als OT2017 een concept strategiedocument opgesteld. Deze strategische oriëntatie vormt de basis voor de aanbestedingen voor EASI2016 en OT2017. De stuurgroep van het programma Aanbesteding IWR is akkoord met het openbaar maken van de conceptversie van de strategiedocumenten en deze voor te leggen aan de markt door middel van een marktconsultatie.tSylvia Bronmans, Directeur SSC-ICT, lid CTO-raad en Wijnand Lodder, directeur SSC-I/DJI, lid CTO-raad hebben namens hun achterban zitting in de stuurgroep van het programma. Wijnand Lodder vertegenwoordigd in zowel de CTO Raad Rijk als in de stuurgroep Aanbesteding IWR het ministerie van V&J. Nu het programma middenin de strategiefase zit, is het een mooi moment voor de communicatie adviseur van het programma, Bianca Trijssenaar, om deze directeuren van twee grote gebruikersgroepen aan de tand te voelen.

Stuurgroep

Zowel Sylvia als Wijnand hebben ruime ervaring in stuurgroepen. Sylvia vertelt dat lid zijn van een stuurgroep ondeWijnand Lodderrdeel is van het werk. "Vooral in de inkoopsfeer zijn er veel rijksbrede trajecten. Aanbesteding IWR is een groot traject met veel impact" voegt Wijnand toe. "De belangen zijn groot, voor veel partijen." "Wijnand en ik representeren een grote groep gebruikers binnen het Rijk. Daarmee hebben we een grote achterban met veel variatie in werksoorten en prioriteiten, die wij moeten kunnen bedienen met alle veranderingen die er gaande zijn. We moeten ons zelf als Rijk kritisch bekijken. Stellen we bijvoorbeeld onze vragen innovatief genoeg? In feite kan je niet innovatief genoeg zijn, natuurlijk. Maar het is een deel voorspellen, een deel voelen, goed je klantinteractie op orde hebben en noem het allemaal maar op. Dat is best ingewikkeld."

Innovatie

Jullie noemen innovatie. Dit is een belangrijk speerpunt in de aanbestedingsstrategie.
Wijnand: "Je wilt een innovatieve oplossing, maar je wilt het ook zo georganiseerd hebben dat jouw leveranciers blijvend innovatief optreden. Dat zij over 6 jaar nog steeds het beste uit de markt aan kunnen aanbieden qua prijs, kwaliteit, functionaliteit, beheersbaarheid enzovoort.
Het moet onderdeel zijn van je strategie. Je wilt behalve een uitvraag met een eigentijdse oplossing ook voortdurend vernieuwing. Dat is een uitdaging, denk ik. Het heeft impact op de ICT in onze gebruikerswereld en daarin neemt ook het belang met de dag toe, ICT moet als commodity geleverd worden. Het zijn soms lange discussies, maar het is nodig om elkaar in deze fase uit te dagen. Dat gaat op een buitengewone harmonieuze en prettige manier."

Sylvia voegt toe:"we hebben het over de aanbesteding rondom de werkomgeving inclusief de telefoniekant. Extra alertheid, extra toetsen en extra kwaliteit zijn erg belangrijk. Dat is nog steeds geen waarborg voor soepel lopende aanbestedingen, maar ik heb wel het idee dat we goed bezig zijn met alle adviezen, checks, de landsadvocaat en lessons learned van het verleden." Wijnand vult aan dat IT/ICT zon belangrijk onderdeel van het leefpatroon is geworden zowel binnen als buiten het werk. "Dat moet je gewoon uitstekend regelen. En daar staan wij als service organisaties natuurlijk voor aan de lat, maar ook doorkijken naar de toekomst moet je heel degelijk met elkaar doen."

Concept aanbestedingsstrategie

In de stuurgroep is de concept aanbestedingstrategie besproken voor EASI2016 en OT2017. Zaten daar voor jullie nog verrassingen in? Inhoudelijk niet, de collega's van onze respectievelijke organisaties zijn er uitgebreid bij betrokken en goed aangehaakt, geeft Sylvia aan "We hebben de grootste discussie gehad over met name de benadering van de markt. Single provider, multi provider dan wel multiprovider zonder minicompetitie? Hoe ga je de markt benaderen. Dat is een heel belangrijk punt en ik vond dat het meest verrassende."

De concept strategiedocumenten worden aan de markt voorgelegd door middel van onder meer een ICT Haalbaarheidstoets. Hebben jullie daar bepaalde verwachtingen van? De verwachting en ook hoop van Sylvia is dat de markt op een goede inhoudelijke manier naar de vraagstelling kijkt en met name de inhoudelijke kant; hebben wij ook voldoende innovatief de zaken beschreven. "Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik vind het heel goed dat we de check met de markt doen en ons scherp laten aanvullen." Wijnand vult aan: "Het is ook van onze kant belangrijk dat we de markt uitdagen om met het beste te komen, het voordeligste, het snelste, het meest functionele en makkelijk beheerbaar. Het is een zwaar eisenpakket, natuurlijk, maar je daagt de markt er ook wel mee uit."

Duurzaamheid

Wat vinden jullie van duurzaamheidcriteria zoals circulair inkopen?
"Ik vind dat je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt" zegt Wijnand. Sylvia geeft aan: "Ik vind het een kunst om dat met elkaar op een goede manier te verwerken. We hebben het nu als een soort baseline benadering neergezet. Een van de belangrijke condities, die er zijn. Dus gaan we daar verstandig mee om."
"We vinden het zeker belangrijk" vult Wijnand aan. "Alles wat je doet, ook met ICT, heeft effect op doelstellingen die ook rijksbreed geformuleerd worden. We hebben nogal wat uitdagingen."

Categoriemanagement

Hoe staan jullie tegenover rijksbreed categoriemanagement?
Persoonlijk is Wijnand in voor de ontwikkelingen rondom categoriemanagement en rijksbreed strategisch leveranciersmanagement. "Ik denk dat wij als volwassen en volwaardige partij naar de markt toe moeten opereren en dat lukt vaak niet vanuit een eiland. We hebben met elkaar een algemeen belang te dienen, maar we moeten oplossingen hebben waarmee al onze gebruikers uit de voeten kunnen. Hebben we dan de beste deal? Ook qua prijs-kwaliteit enzovoort?. Ik denk dat we daar een volwassen gesprekspartner in moeten zijn. Ook naar de markt toe die vaak toch op bepaalde onderdelen over erg specifieke kennis beschikt. Tot een zekere mate van partnership, voor zover dat niet al te beladen wordt."

Werkomgeving van de toekomst

Tenslotte vraagt Bianca hoe Sylvia en Wijnand de werkplek van de toekomst zien.
Sylvia: "Deze is geheel mobiel en zit in mijn tasje en kan je altijd te voorschijn halen. Het is een hele mobiele werkomgeving, die je in verschillende verschijningsvormen, als het ware, gebruikt. Het is een omgeving die mobiel en flexibel is en waar mensen informatie mee kunnen halen, waar ze mee kunnen communiceren, waar ze hun werk mee kunnen doen en die multi inzetbaar is."Sylvia Bronmans
Wijnand voegt toe dat ontwikkelingen op dit terrein snel gaan. "Terecht praat je niet meer over de werkplek, maar over de werkomgeving. Waar je ook bent en in welke toestand je je ook bevindt, je moet alles kunnen bereiken en benutten wat je nodig hebt op dat moment. Dat is wel een verschuiving in de benadering, dus de vaste werkplek, "dat wordt 'm niet meer." Ik zeg niet dat we nu al precies weten hoe alles moet, maar we bouwen het met elkaar en naast elkaar. Dus we stellen hoge eisen aan interoperabiliteit, maar ook aan de manier van samenwerken."
Of dit realistische eisen zijn? Wijnand denkt van wel. "Omdat we daar juist ook de markt om hulp vragen. We benaderen de markt intensief bij het bedenken van goede oplossingen. Er gaat veel gebeuren op dit terrein. Zowel bij Sylvia als bij mij als bij de gebruikersgroepen die wij vertegenwoordigen. Voor de rijksoverheid gaat dat heel mooi worden. Maar dat we veel en veel meer mobiel gaan doen, dat is wel duidelijk. En dat wij van de markt ook echt vragen met ons mee te denken en ons de meest innovatieve oplossingen te bieden, dat moge ook duidelijk zijn."

Deel deze pagina