Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

In gesprek met Geert Dedden, voorzitter Gebruikersgroep IWR

16/2/2016

De gebruikersgroep is onderdeel van het programma Aanbesteding IWR en vergadert elke twee weken. In de gebruikersgroep zitten vertegenwoordigers van diverse Rijksonderdelen die deelnemen aan het programma, zoals DUO, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en SSC-ICT. De gebruikersgroep levert onder meer input voor de aanbestedingsstrategie en levert samen met het Programma Aanbesteding IWR het Programma's van Eisen op. Indien er materiedeskundigen nodig zijn voor bepaalde vraagstukken, worden er expertgroepen ingesteld.

De gebruikersgroep komt sinds oktober 2015 bij elkaar en sinds januari 2016 is Geert Dedden, Hoofd ICT bij het CJIB (ministerie van Veiligheid & Justitie) de voorzitter. In een gesprek met Bianca Trijssenaar, Communicatie adviseur van het programma Aanbesteding IWR vertelt Geert over zijn evaringen en ambities.

Geert Dedden is 45 jaar en woont samen in Friesland Geert Dedden, voorzitter gebruikersgroep IWRen heeft 3 kinderen van 17, 14 en 11 jaar. Hoe ben jij eigenlijk aan de rol van voorzitter gekomen? Het is een behoorlijk eind rijden van Friesland naar Den Haag om elke twee weken de gebruikersgroep voor te zitten. Geert legt uit dat vanuit het CTO overleg van het ministerie van Veiligheid & Justitie de vraag gesteld wie technisch voorzitter wil zijn van de gebruikersgroep ICT Werkomgeving Rijk (IWR). "Omdat dit mij een leuk project leek met groot belang voor de Rijksoverheid heb ik me beschikbaar gesteld."

Sinds jij voorzitter bent van de gebruiksgroep zijn er twee overleggen geweest. Hoe zijn deze verlopen? Hoe ervaar jij de sfeer in de groep? Volgens Geert ziet hij in de groep heel veel specialisten op de IWR onderwerpen maar hij ziet ook een aantal deelnemers met een minder zichtbare deelname. "Ik denk dat de kennis over deze IWR onderwerpen binnen de Rijksoverheid wat breder verspreid moet worden om niet te veel afhankelijk te zijn van specifieke personen. Wat verder opvalt is dat de tijdsdruk op de resultaten van de gebruikersgroep heel hoog is. Dit laatste is vervelend maar is niet anders, wel gaan we op zoek naar rust en ruimte gedurende het programma want ik weet zeker dat daarmee de resultaten worden verhoogd. Ik merk in de groep een enorme drive om goede resultaten te halen samen met het programma."

Geert is erg te spreken over de inbreng van de Maurice Boiloie (plv. Categoriemanager en secretaris van de gebruikersgroep). "De inbreng van Maurice is onmisbaar. Samen met Maurice bereid ik de overleggen voor en worden actiepunten belegd en uitgevoerd. Ik ben erg onder de indruk van het werk wat Maurice hier in verricht."

Bianca vraagt zich af wat volgens Geert de toegevoegde waarde is van de Gebruikersgroep voor het programma en daarmee samenhangend de Expertgroepen? Geert legt uit dat we op deze manier de behoeftes van alle partijen op een gestructureerde manier organiseren. "In de expertgroepen worden de details besproken en in de gebruikersgroep worden die resultaten plenair besproken en goedgekeurd waardoor het programma met de juiste input de aanbesteding kan vormgeven. De samenwerking tussen het programma, categoriemanagement en deze groepen is cruciaal."

Hoe staat de gebruikersgroep dan in relatie met het programma en de nieuw in te zetten Tenderboard ICT? Volgens Geert is het programma de aanjager van de gebruikersgroep en werkt intensief samen met de expertgroepen en de gebruikersgroep. De Tenderboard staat meer in dienst van de stuurgroep en hij verwacht niet veel interactie met de gebruikersgroep.Gebruikersgroep

Voorzitter van de gebruikersgroep is een belangrijke rol. Wat zijn jouw ambities als voorzitter? En waar zie jij uitdagingen? Geert: "Mijn primaire taak is het technisch voorzitten van de gebruikersraad waardoor we planmatig en doelmatig tot de juiste resultaten komen om de aanbesteding EASI2016 en OT2017 te kunnen uitvoeren. Mijn ambitie is uiteraard om in samenwerking met het programma, de stuurgroep, categoriemanagement en de Tenderboard succesvolle aanbestedingen te doen waardoor we binnen de Rijksoverheid ook de komende jaren gebruik kunnen maken van de devices die we nodig hebben en kunnen communiceren met kwalitatieve en scherp geprijsde diensten. De uitdagingen zijn nu vooral het mobiliseren van voldoende kennis en het halen van de ambitieuze deadlines. De kracht van de gebruikersgroep zit in de specialisten die er aan deelnemen. "

Tenslotte vraagt Bianca waar Geert zijn plezier uithaalt in dit traject? Wat vindt hij leuk aan dit traject? Geert is hier duidelijk in. "De onderwerpen van deze aanbesteding zijn concreet, we maken er dagelijks gebruik van en dat motiveert om goede resultaten te halen. Concreetheid van klussen vind ik heel belangrijk want dat levert mij plezier in mijn werk op. Het leuke van dit project vind ik dat het Rijksbreed is waardoor ik vanuit het hoge noorden met heel veel andere collega's kennis kan maken en inzicht krijg in de werkwijze van andere deelnemers."

Meer informatie over de gebruikersgroep is te vinden op de website van Aanbesteding IWR.

Deel deze pagina