Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

IASA2014

6/10/2014

Op 17 september 2014 heeft de ICCIO goedkeuring gegeven om het project IASA2014 te starten. Met dit project wordt beoogd om een nieuwe rijksbrede overeenkomst af te sluiten voor informatie- en adviesrapporten en daaraan gerelateerde dienstverlening. In de scope van de raamovereenkomst(en) zullen tevens aan de rapporten gerelateerde (advies)diensten worden opgenomen, denk hierbij bv. aan de mogelijkheid tot CIO advies, calls, of begeleiding van managers over hoe bepaalde ICT ontwikkelingen zouden kunnen passen in de visie van de organisatie.

Een belangrijke doelstelling is om als één concern Rijk op te treden en de verscheidenheid in overeenkomsten zoveel mogelijk weg te nemen. Ditmaal zullen ook Defensie en de Belastingdienst participeren. Dit moet leiden tot besparingen en een betere samenwerking tussen organisatie onderdelen. Het project maakt een voortvarende start en hoopt op korte termijn de aankondiging voor de marktuitvraag te kunnen doen.

Deel deze pagina