Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Goedkeuring ICBR voor Categorieplan ICT Werkomgeving Rijk

25/11/2015

De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) heeft in november het categorieplan ICT Werkomgeving Rijk (IWR) goedgekeurd.

De ICBR is het ambtelijk voorportaal van de ministerraad op het terrein van de bedrijfsvoering. Alle departementen hebben een vertegenwoordiger in de ICBR.

ICT Werkomgeving Rijk is een samenvoeging van drie categorieën, namelijk Vaste Werkplek en Mobiele Werkplek (EASI2010) en Telefonie – Spraak/Data (OT2010). Het ICBR heeft de samenvoeging van deze drie categorieën geformaliseerd.

De categorie ICT Werkomgeving Rijk is toegewezen aan het ministerie van BZK. De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, voert het aanbestedingtraject namens het ministerie van BZK uit.

Er is in september gestart met het Programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk bij UBR|HIS. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van de onder EASI2010 en OT2010 vallende contracten. Het budget voor het Programma is gelijk met het Categorieplan IWR goedgekeurd in de ICBR.

Meer informatie over de categorie ICT Werkomgeving Rijk en het programma aanbesteding IWR vind je op de website van hisict.nl.

Deel deze pagina