Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

DVV Vernieuwde prijsopbouw indoordekking/campusdekking oplossingen

17/2/2015

Op 29 Januari 2015 zijn UBR-HIS/ICT en Vodafone een vernieuwde prijsopbouw voor indoordekking/campusdekking oplossingen overeengekomen.

De doelstelling was om meer transparante prijsopgaven aan deelnemers te bieden binnen de scope van de overeenkomst. Met de beschikbaarheid van 4G/LTE in het Vodafone netwerk, was het ook nodig om de nieuwe technologie op te nemen in de prijsopgaven. De vernieuwde, meer tranparante prijsopbouw omvat op hoofdlijnen een nieuwe, standaard prijssjabloon voor:

  1. Nieuwe (standaard) indoordekking oplossingen;
  2. Uitbreidingen op bestaande indoordekking oplossingen;
  3. Inkoppelen op bestaande indoordekking oplossingen.

N.B.: Ook is het aspect 'Speciaal project' opgenomen, waarin het mogelijk is om op gedetailleerd projectniveau een grootschalig en veelal lastig traject als 'Speciaal' te benoemen. Het gaat hierbij om trajecten, die niet 'standaard nieuw' kunnen worden gedefinieerd. Voorbeelden van dit soort trajecten zijn de vernieuwing van de Rijnstraat, de Resident en de vernieuwing van de indoordekking van de Tweede Kamer (allen in Den Haag).

Verdere informatie over en de goedgekeurde DVV staan in de PDC op Extranet van Vodafone. Voor verder vragen over indoordekking kunt u contact opnemen met uw Vodafone contactpersoon.

Deel deze pagina