Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Aanvullende workshop prijsmodel IWR|EASI2016

26/7/2016

Op 11 mei heeft het programma Aanbesteding IWR met ondersteuning van Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft het programma met de markt gediscussieerd over een aantal strategische onderwerpen aangaande IWR|EASI2016. Op basis van de daaruit voortvloeiende adviezen, en de resultaten van een aanvullende marktconsultatie via de eigen website, is het strategiedocument van IWR|EASI2016 aangepast en vastgesteld. Het definitieve strategiedocument is op 12 juli jl. openbaar gemaakt. De rapportage van de ICT Haalbaarheidstoets vindt u op de website van Nederland ICT.

Prijsmodel

Één van de onderwerpen tijdens de marktconsultatie betrof het toe te passen prijsmodel dat randvoorwaardelijk wordt bij de uitvoering van de overeenkomst en ook een belangrijke pijler vormt voor de gunningcriteria. De markt adviseerde om geen gebruik te maken van de in de concept strategie voorgestelde aanpak op basis van een openbare lijstprijs met korting. De markt heeft alternatieve oplossingsmogelijkheden gesuggereerd, maar hieruit kon geen aanpak worden afgeleid die op een breed draagvlak van de markt kan rekenen en die goed implementeerbaar zou zijn binnen de kaders van de (gewijzigde) Aanbestedingswet.

Aanvullende sessie

Om die reden wil het programma met ondersteuning van Nederland ICT graag nog eens de dialoog aangaan met de markt door een aanvullende marktconsultatie te organiseren. Deze bijeenkomst in de vorm van een workshop gaat over het toe te passen prijsmodel. Dit sluit aan op de suggestie van verschillende marktpartijen tijdens de eerste markt-consultatie.

Datum, tijdstip en locatie

De workshop vindt plaats op dinsdag 23 augustus van 13.00 tot 17.00 uur op de Lange Voorhout 19, te Den Haag en wordt afgesloten met een borrel.

Meer informatie

Zie de officiële uitnodiging voor uitgebreide informatie over de doelgroep, de opzet en de inhoud van de workshop.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deel deze pagina