Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Aanvullende marktconsultatie IWR2017|Inbound

30/11/2016

Op 15 december 2016 organiseert het programma Aanbesteding IWR een aanvullende marktconsultatie gericht op het prijsmodel voor de aanbesteding van IWR2017|Inbound Telecommunicatiediensten.

Voor wie

Deze uitnodiging is gericht op de aanbieders van Inbound Telecommunicatiediensten op de groot zakelijke markt.

Reden van de aanvullende marktconsultatie

Het programma heeft een concept aanpak uitgewerkt voor het prijsmodel van IWR2017|Inbound Telecommunicatiediensten, die zij pre-competitief wil toetsen met de markt. Reden hiervoor is de (mogelijke) wijzigende regelgeving van de ACM naar aanleiding van de uitspraak van het CBB van 21 november jl. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2016:349

Voorbereiding

Ter voorbereiding biedt het programma een presentatie met concept aanpak en de concept uitwerking van het prijsmodel aan. Tijdens de bijeenkomst wordt een nadere toelichting gegeven op het voorgestelde model en is er gelegenheid hierover gezamenlijk te discussiëren. De bijeenkomst wordt afgesloten met het gezamenlijk formuleren van de conclusies die het eindverslag vormen van deze marktconsultatie.

NB. Genoemde documenten worden na aanmelding en circa een week voor de bijeenkomst gemaild. Ze worden enkel mondeling besproken. Een schriftelijke feedback ronde is geen onderdeel van deze consultatie.

Vervolg

De resultaten van deze marktconsultatie van het prijsmodel IWR2017|Inbound Telecommunicatiediensten worden gebruikt in de aanbestedingsdocumenten.

Aanmelden kan t/m 7 december 2016, 16.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 15 december van 14.30 tot 17.30 uur in Den Haag. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar aanbestedingIWR@rijksoverheid.nl. Dit kan tot woensdag 7 december 2016, 16.00 uur.

Deel deze pagina