Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Aanpassing tarief Eurozone

20/11/2012

Op 1 juli 2012 is het tarief voor de Eurozone wettelijk aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de tarieven voor de landen in de Eurozone, de Eurolanden, lager zijn geworden. De Eurolanden zijn in het OT2010 contract ondergebracht onder Tariefzone 1.

Met Vodafone is overeengekomen dat:

  • de Eurolanden uit Tariefzone 1 worden gehaald. Tariefzone 1 wordt daardoor gesplitst in een nieuwe Tariefzone 3 met de Eurolanden en Tariefzone 1 met de overgebleven landen. Tariefzone 2 blijft ongewijzigd. De tariefzones met bijbehorende tarieven staan uiterlijk eind november 2012 op Extranet.
  • per 1 december 2012 de tarieven voor de 3 Tariefzones met u worden verrekend.
  • Vodafone aan alle deelnemers een brief stuurt met uitleg.
  • de over de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 november 2012 teveel betaalde kosten in december 2012 worden gecrediteerd. U krijgt hiervoor een aparte creditnota met omschrijving 'Correctie Eurozone'; de te crediteren kosten zullen dus niet op uw maandelijkse factuur worden gecrediteerd.

Bovenstaande informatie is ook beschikbaar voor geautoriseerde deelnemers op het Extranet van Vodafone. Ook goedgekeurde DVV's, zijn sinds eind 2012 te vinden op het Extranet.

Deel deze pagina