Tertiaire menu

Start inhoud
Standaard afbeelding voor nieuws.

Aanbesteding Telecomintegrator van OT2010: alleen voor rijksoverheid

16/3/2011

Het programma OT2010 zal het nieuwe contract voor VoIP-telefooncentrales, ondergebracht in het cluster Telecomintegrator, alleen aanbesteden voor rijksoverheden. De eisen die het Rijk aan de Telecomintegrator stelt, maken dat het cluster niet opengesteld kan worden voor deelname door decentrale overheden, zo concludeert de OT2010-stuurgroep.

Met het cluster Telecomintegrator zorgt OT2010 voor opvolging van de raamovereenkomsten die door OT2006 met het cluster Centrales werden aanbesteed. Zoals de naam van het cluster al doet vermoeden, draait het bij de Telecomintegrator echter om meer dan alleen het verwerven van  (VoIP)-telefooncentrales. Het gaat het Rijk ook en vooral om diensten die het mogelijk maken om nieuwe en bestaande telecomdiensten aan elkaar te verbinden. Dat vraagt om maatwerk, specifiek gericht op de ict-infrastructuur van de rijksoverheid.

Programmamanager Roger Gerardts: “Anders dan bij de eerdere OT2010-aanbestedingen gaan we met dit cluster dus geen universeel inpasbare standaardproducten verwerven. Dat maakt het cluster minder geschikt voor decentrale overheden. We vinden het belangrijk om dat nu te melden, zodat decentrale overheden zelf tijdig een eigen aanbesteding kunnen starten.”

De op basis van het OT2006-programma gesloten raamovereenkomsten voor het cluster Centrales lopen in oktober 2013 af.

Deel deze pagina