Tertiaire menu

Start inhoud

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0)

Bron: 
Ministerie van BZK

In het kader van de Compacte Rijksdienst wordt gestreefd naar meer samenwerken en het delen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering
en het toezicht, levert efficiencywinst op. Dit is als onderdeel van de I-strategie uitgewerkt in het programma Aanbodstructurering. Hiervan is de generieke dienst ‘Basisinfrastructuur’ onderdeel. Basisinfrastructuur van het Rijk gaat eerst en vooral over het vraagstuk van connectiviteit van netwerken. Deze netwerkconnectiviteit binnen de rijksdienst wordt in deze visie aangeduid met de term RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0). Het streefbeeld van de visie is gericht op 2020 en zal via een implementatietraject met onderlinge samenwerking en afstemming stapsgewijs worden bereikt vanuit de huidige situatie.

Deel deze pagina