Tertiaire menu

Start inhoud

ON2013 Algemene Functionele Beschrijving 2

Bron: 
Ministerie van BZK - ON2013

Op het eerste AFB is een groot aantal reacties ontvangen.  Het verwerken van de reacties en de aanpassing cq aanscherping van de verwervingsstrategie, hebben geleid tot dit tweede AFB. Het tweede AFB bevat een globaal overzicht van een deel van de eisen die het projectteam ON2013 in het kader van de aanbesteding ON2013 voornemens is op te nemen in het beschrijvend document.

Deel deze pagina