Tertiaire menu

Start inhoud

ON2013 Algemene Functionele Beschrijving

Bron: 
Ministerie van BZK - ON2013

De Algemene Functionele Beschrijving ON2013 bevat een globaal overzicht van een deel van de eisen die het projectteam ON2013 in het kader van de aanbesteding ON2013 voornemens is op te nemen in het beschrijvend document.
Dit document heeft als doel de deelnemers en de potentiële marktpartijen op een vroeg tijdstip te informeren over delen van de inhoud van de aanbesteding. Hierdoor kunnen de deelnemers en de marktpartijen nog voor de officiële publicatie van de aanbesteding feedback geven op onderdelen van de gevraagde dienstverlening.

Deel deze pagina