Tertiaire menu

Start inhoud
OT2010 | Voip-centrales

OT2010 | VoIP-Centrales

Dit contract voorziet in de levering van op IP gebaseerde communicatiesystemen, inclusief de basisdienstverlening die nodig is voor het inrichten, implementeren en beheren van die systemen. Het contract werd Europees aanbesteed als onderdeel van het programma Overheidstelecommunicatie 2010 (OT2010).

Op 29 maart 2012 is de overeenkomst OT2010 | VoIP-centrales met Detron gesloten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan na afloop van de initiële looptijd zo vaak als gewenst geheel of gedeeltelijk verlengd worden. De verlengingen bedragen daarbij in totaal 6 jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen eindigt de overeenkomst op 29 maart 2020.

Deel deze pagina