Tertiaire menu

Start inhoud
Mobiele Communicatie

OT2010 | Mobiele Communicatiediensten

Het Staatscontract is Europees aanbesteed onder het programma Overheidstelecommunicatie 2010 (OT2010) als perceel onder het cluster Mobiel.

Het contract voorziet in de levering van mobiele spraak en/of data aansluitingen voor mobiele gebruikers inclusief voorzieningen voor het verbeteren van de dekking en capaciteit van draadloze toepassingen in gebouwen, de zogenaamde indoordekking-/campusoplossingen.

Op 15 oktober 2010 is het Staatscontract OT2010 | Mobiele Communicatiediensten met Vodafone Nederland BV. gesloten. Aan het Staatscontract nemen nagenoeg alle departementen deel (m.u.v. het Ministerie van Defensie en de Nationale Politie). Deze deelnemers worden 'centrale deelnemers OT2010'genoemd.

Naast de centrale overheid heeft ook een groot aantal gemeenten en lokale overheden deelgenomen aan OT2010. Deze deelnemers worden 'decentrale deelnemers OT2010' genoemd. De decentrale deelnemers hebben allen een eigen contract met Vodafone afgesloten. De decentrale contracten worden door de decentrale deelnemer zelf beheert.

Het Staatscontract heeft een initiële looptijd van 3 jaar en kan 3x worden verlengd met een totale verlengde duur van maximaal 3 jaar en 6 maanden. Deze 6 maanden zijn bedoeld voor migratie.

Indien gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen eindigt de overeenkomst op 15 oktober 2017.

Deel deze pagina