Tertiaire menu

Start inhoud
IBM-FileNet

Deelnemers IBM-FileNet

Hieronder een overzicht van de centrale deelnemers zoals door hen zelf opgegeven bij de aanbesteding. De naamgeving van de genoemde deelnemers aan het staatscontract hoeft niet overeen te stemmen met de huidige situatie:

  • Ministerie van BZK, inclusief RVB/RVOB
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van FIN
  • Ministerie van SZW
  • Ministerie van VenJ
  • Ministerie van VWS, inclusief RIVM, CIBG en agentschappen

Deel deze pagina