Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Deelnemers IASA2016

Hieronder een overzicht van de deelnemers aan het contract IASA2016:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waaronder P-direkt, AIVD, Logius (vanaf 1-8-2017), UBR, RvIG, DHC, FMH, SSC-ICT en RVB
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken waaronder ACM, NVWA, RVO, DICTU, AT, CPB, SodM
  • Ministerie van Financiën waaronder het kerndepartement en Domein Roerende Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu waaronder ANVS, Rijkswaterstaat, ILT, KNMI, NEa, PBL, RLi
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waaronder DUO, Nationaal Archief, Inspectie van het Onderwijs, RvC, RCE
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waaronder ISZW, Agentschap SZW
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie waaronder Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waaronder RIVM (incl. SSC Campus, IGZ, IJZ, CIBG, CBG, RVZ, Gezondheidsraad, SCP
  • Raad van State

Deel deze pagina