Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Deelnemers IASA2014

Hieronder een overzicht van de deelnemers aan het contract IASA2014:

 • ICTU
 • Belastingdienst
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief P-direkt, AIVD, BPR, DTV)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Financiën, kerndepartement
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (inclusief DUO)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief ISZW, Agentschap SZW)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie waaronder Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Rijkswaterstaat
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 • Raad van State
 • Nationale Politie

Deel deze pagina