Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Overzicht deelnemers Perceel 2

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Bestuursdepartement
 • P-Direkt
 • AIVD
 • Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (voorheen De Werkmaatschappij)
 • SSC-ICT

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Economische Zaken:

 • Kerndepartement
 • Agentschap NL
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit en OPTA)
 • Agentschap Telecom
 • Dienst Regelingen (DR)
 • Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
 • Algemene Inspectiedienst
 • Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 • Voedsel en Waren Autoriteit
 • Dienst ICT Uitvoering
 • Centraal Plan Bureau (CPB)

Ministerie van Financiën:

 • Bestuursdepartement

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Bestuursdepartement inclusief Erfgoedinspectie
 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Nationaal Archief
 • Onderwijsraad
 • Raad voor Cultuur
 • Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • Bestuursdepartement
 • Inspectie Werk en Inkomen
 • Agentschap SZW

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Bestuursdepartement
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • CIBG

Hoge Colleges van Staat:

 • Algemene Rekenkamer
 • Raad van State

Ministerie van InfrastructUur en Milieu:
- Bestuursdepartement
- KNMI
- RWS
- Inspectie

Ministerie van Veiligheid en Justitie:
- Bestuursdepartement
- Dienst Terugkeer & Vertrek

Autoriteit Financiële Markten

Stichting ICTU

Deel deze pagina