Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Perceel 2 resultaatverplicht strategisch ict maatwerk advies

Voor het verlenen van strategisch ICT (maatwerk) advies is een raamovereenkomst afgesloten met 8 mantelpartijen. Voor een specifieke opdracht wordt, na het doorlopen van een minicompetitie, een nadere overeenkomst (NOK) afgesloten.

De resultaatverplichte werkzaamheden van perceel 2 vallen onder uitbesteding. Hieronder wordt verstaan: het tot stand brengen van de gevraagde dienstverlening onder aansturing van de opdrachtnemer of het leveren van een kant en klaar product of dienst op basis van een gegeven opdracht en de daarin vermelde opdrachtspecificaties.

Voorbeelden van diensten die onder perceel 2 vallen zijn ICT vraagstukken over de strategie, besturing, beleid, mens en organisatie, verandermanagement als gevolg van ICT ontwikkelen en het bepalen van de impact op de IV functie als gevolg van veranderende omstandigheden/beleidsvoorstellen.

Perceel 2 kent de volgende mantelpartijen:

  • Atos Consulting
  • Gartner
  • PBLQ (voorheen Het Expertise Centrum), TNO, QuintWellingtonRedwood
  • KPMG
  • CGI (voorheen Logica)
  • Management Centrum Thauris
  • Twynstra Gudde, UvA/Leibnitz Center for Law, Kirkman Company, Novay en inspireat
  • VKA, Berenschot en RAND Europe

Op bijeenkomst "Strategisch ICT Advies? IASA!" van 30 mei 2013 hebben de bovengenoemde leveranciers zich voorgesteld door middel van een filmpje. U kunt deze filmpjes terug vinden op You Tube.

Deel deze pagina