Tertiaire menu

Start inhoud
IASA2011

Nieuws IASA2011

Connect
10/6/2016
Bron: 
UBR|HIS

Het contract IASA2011, Perceel 2 resultaatverplicht strategisch ICT maatwerk advies is in mei verlopen.

Connect
11/12/2015
Bron: 
HIS/ICT

UBR|HIS is bezig een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor resultaatverplicht maatwerk strategisch ICT advies ter opvolging van IASA2011 perceel 2. Het huidige contract loopt tot en met mei 2016.

Connect
6/10/2014
Bron: 
IASA2014

Op 17 september jl. heeft de ICCIO goedkeuring gegeven om het project IASA2014 te starten. Met dit project wordt beoogd om een nieuwe rijksbrede overeenkomst af te sluiten voor informatie- en adviesrapporten en daaraan gerelateerde dienstverlening.

Contractverlenging
6/5/2014

In de ICCIO van 25 september 2013 is besloten om de Raamovereenkomsten IASA Resultaatverplicht strategisch ICT (maatwerk) advies met één jaar te verlengen.

Connect
6/6/2013

Op donderdag 30 mei vond in 't Goude Hooft de bijeenkomst 'Strategisch ICT advies? IASA!' plaats. Er is inmiddels een jaar ervaring opgedaan met IASA voor zowel informatie- en adviesrapporten als voor strategisch advies, analyses en benchmarks. Deze bijeenkomst stond in het teken van de ervaringen die in het afgelopen jaar zijn opgedaan met IASA.

Connect
22/11/2012

Op 29 november vindt van 16.30-18.00 uur in het Nieuwscafé van OCW de volgende IASA2011 bijeenkomst plaats. Alle deelnemers aan de IASA-mantel, CIO's en CIO-Officemedewerkers zijn uitgenodigd.

Deel deze pagina