Tertiaire menu

Start inhoud
Toetsenbord

EASI2010 | Accessoires

Dit contract omvat 'unmanaged' ICT-apparatuur en -middelen vallend onder productcategorieën die niet onder een ander EASI2010 cluster vallen. Het betreft hier veelal niet-gestandaardiseerde apparatuur die (tevens) bedoeld is voor persoonlijk gebruik ("bring your own device"), waarmee eventueel een koppeling tot stand kan worden gebracht met de infrastructuur van de rijksoverheid. Van de scope zijn uitgesloten CD'S, DVD's, diskettes, inktjet cartridges voor printers bedoeld voor persoonlijk gebruik, End User Devices (PDA's, telefoons e.d.) en niet-beveiligde USB-sticks. Deze ICT-apparatuur is onderverdeeld in 22 categorieën. Het contract werd Europees aanbesteed als onderdeel van het programma Europees Aanbesteden Samenwerking ICT 2010 (EASI2010).

Op 17 oktober 2011 is de overeenkomst EASI2010 | Accessoires met Protinus IT BV gesloten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan drie maal met telkens maximaal 12 maanden verlengd worden. De drie verlengingen bedragen daarmee in totaal maximaal 3 jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen eindigt de overeenkomst op 17 oktober 2016.

Deel deze pagina